STUALARM IMPORT, s.r.o / Obchodní podmínky /
Kategorie
Maloobchod
Mapa ČR

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VELKOOBCHODNÍ ODBĚRATELE

verze říjen 2014

    
ÚVOD:

 • Tyto obchodní podmínky vymezují pravidla spolupráce mezi firmou STUALARM IMPORT, s.r.o. (dále jen STUALARM) a našimi obchodními partnery (odběrateli, dealery,…).
 • Odběratel převzetím zboží souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami.
 • Firma STUALARM obchoduje pouze s registrovanými podnikatelskými subjekty vlastnícími živnostenský list a prokazatelně provozujícími činnost související s prodejem, montáží či opravami autopříslušenství.

POZOR, neprodáváme koncovým zákazníkům!!!

 • Noví odběratelé se registrují na www.stualarm.cz v části „nová registrace“. Po prověření vyplněných údajů bude novému odběrateli oznámeno přihlašovací jméno a heslo do velkoobchodní části, čímž získá ON-LINE přístup ke katalogu a dealerským cenám a obdrží aktuální katalog poštou. Registrace je možná také prostřednictvím faxu, telefonu, pošty nebo osobně na prodejně. Při tomto způsobu registrace je nutné doložit IČO, úplnou adresu, kontaktní telefon a případně email.  
 • Níže nespecifikovaná pravidla spolupráce se řídí občanským zákoníkem a s ním souvisejícími právními normami platnými na území České republiky.

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ:

 • Zboží objednávejte prostřednictvím on-line B2B systému (dále jen E-SHOP) na  www.stualarm.cz , kde je k dispozici kompletní nabídka sortimentu, včetně aktuálních cen a stavu skladu. Je možné samozřejmě objednávat i e-mailem, faxem či telefonicky.
 • První nákup nově registrovaného odběratele se musí skládat z nejméně 3 skladových položek a jeho hodnota musí přesahovat bez DPH a dopravy 3.000 Kč.
 • Každá objednávka musí obsahovat informace o odběrateli, tzn. obchodní název a IČO, popř. DIČ nebo námi přidělené registrační číslo odběratele. Dále je nutné sdělit jméno a telefon osoby, která zboží objednává.
 • Veškeré zboží objednávejte dle objednacího kódu uvedeného ceníku! Vzhledem k vysokému počtu skladových položek je velice obtížné správně určit druh požadovaného zboží bez kódového označení. Objednávky bez obj. kódů nejsme bohužel schopni z kapacitních důvodů vyřizovat!!!
 • Každá přijatá objednávka je ihned vyfakturována a předána k expedici. Z technických důvodů je nemožné již  přijatou objednávku dále rozšiřovat. Proto doporučujeme objednávat pouze 1 x denně. Při doobjednání bude vystavena stejně jako u nové objednávky další samostatná faktura včetně expedičních nákladů a zboží bude odesláno v samostatné zásilce.
 • Pokud zboží není na skladě je dohodnut náhradní termín dodání. V případě zájmu odběratele je tato objednávka evidována a jakmile zboží dorazí na sklad, budete vyrozuměni o možnosti dodání zboží.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Cena zboží se řídí platným ceníkem. Všichni registrovaní odběratelé nakupují zboží za cenu dealer. Aktuální ceny zjistíte po přihlášení na webu www.stualarm.cz. Ceník si můžete elektronicky editovat, uložit (xls, html), popř. vytisknout.
 • Registrovaným obchodním partnerům nabízíme možnost platby na fakturu se splatností 14-dní. Dnem splatnosti se rozumí den připsání platby na účet STUALARMU. Platbu na fakturu umožňujeme stálým obchodním partnerům, u kterých nebyly žádné problémy s úhradami faktur v době splatnosti.
 • Nově registrovaní odběratelé musí v začátku spolupráce platit v hotovosti (dobírkou). Po odebrání zboží nad 50.000,-Kč bez DPH a při počtu alespoň 5-ti prodejních dokladů (musí být splněny obě podmínky) mohou požádat o prodej na fakturu. Současně se zasláním žádosti je nutné zaslat dva podepsané originály Rámcové smlouvy o dodávkách zboží s platbou bankovním převodem (jeden originál vrátíme podepsaný zpět) – ke stažení zde
 • V písemné žádosti je nutné specifikovat osoby oprávněné zboží objednávat popř. přebírat v naší prodejně. V rámci přátelské spolupráce se snažíme vyhovět všem odběratelům.
 • Veškeré dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

DODACÍ PODMÍNKY A DOPRAVA ZBOŽÍ:

 • Zboží lze vyzvednout i bez předchozí objednávky v sídle firmy v Praze 10 v ulici Na Křivce 1082/30 v pracovní době:                                            Po-Čt 8:30 – 17:00, Pá 8:30 – 15:00
 • Zboží na fakturu bude osobně vydáváno pouze na základě písemné plné moci jednatele/majitele společnosti, která může být vystavena na neomezeně dlouhou dobu a to i pro více zaměstnanců. Při osobním odběru bude vždy požadováno jméno přebírající osoby.  
 • Naše firma po dohodě s odběratelem zajišťuje dopravu do místa určení. Využíváme pouze 2 dopravce, Českou poštu a PPL. (Po Praze lze individuálně dojednat dopravu Messengerem – přefakturováváme skutečné náklady).
 • Česká pošta - zboží objednané do 13.00 hodiny se expeduje týž den. Zboží objednané po 13.00 hodině se expeduje následující pracovní den. Veškeré náklady na expedici zboží (balení, pojištění, dobírka, doprava,…) hradí dodavatel (STUALARM). Odběratel se podílí na každé zásilce, bez ohledu na výši fakturované částky, na velikosti (hmotnosti) a vzdálenosti od Prahy  částkou   125,- Kč bez DPH. Na faktuře bude tato částka pojmenována jako expediční náklady.
 • PPL - zboží objednané do 12.00 hodiny se expeduje týž den. Odběratel se podílí na každé zásilce, bez ohledu na výši fakturované částky, na velikosti (hmotnosti) a vzdálenosti od Prahy také částkou   125,- Kč bez DPH. Na faktuře bude tato částka pojmenována jako expediční náklady.
 • Obě služby umožňují ON-LINE sledování dodání prostřednictvím www.ppl.cz a www.ceskaposta.cz. Link s informací o zásilce s číslem zásilky vám bude automaticky odeslán na e-mailovou adresu v den expedice mezi 16-17 hodinou. Zboží je obvykle dodáno následující den (není garantováno!)
 • Veškeré odebrané zboží si musí každý odběratel ihned zkontrolovat. Pokud dodané zboží nesouhlasí s položkami na faktuře, je odběratel povinen písemně informovat dodavatele a to nejpozději do 7 dnů od odeslání zboží dodavatelem.  Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 ON-LINE B2B SYSTÉM NA www.stualarm.cz

Výhody obchodování přes náš webový systém - dostupnost 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, okamžitá rezervace zboží!!!
 • možnost registrace - zadání fakturační, dodací adresy, kontakty a následná oprava všech údajů
 • on-line stav skladu - pokud zboží není skladem, zobrazí se přibližný termín dodání
 • hlídací pes Vám automaticky pošle zprávu po naskladnění zboží
 • ceny, slevy, podrobné informace o zboží, montážní návody, videa, diskuze k produktu,…
 • můžete sledovat rezervace, objednávky, saldo – již vydané faktury se zobrazením úhrad
 • možnost stažení ceníku (xls, html), katalogové listy, archiv novinek

30-ti DENNÍ MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

 • Každý odběratel může část zakoupeného zboží vrátit do 30-ti dnů od vystavení faktury! Peníze budou po kontrole zboží a po potvrzení dobropisu v plné výši vráceny. V žádném případě nevracíme peníze v hotovosti. Peníze jsou poukázány bankovním převodem nebo po dohodě použity na vzájemný zápočet pohledávek.
 • K vrácenému zboží musí být vyplněn RMA formulář, který je součástí obchodních podmínek!!! Je nutné udat důvod vrácení (zboží nevyhovuje, zákazník nepřijel na montáž,...) a vepsat číslo nákupního dokladu, tzn. faktury. Vrácené zboží nesmí být poškozeno ani použito (namontováno), musí být zabaleno v původním nepoškozeném obalu (např. poničené blistry nelze vrátit) včetně kompletního příslušenství, návodů popř. nevyplněných záručních listů. 
 • U zboží odebraného na fakturu musí být faktura uhrazena ve splatnosti a její číslo uvedeno u vráceného zboží na RMA formuláři. 
 • S ohledem na obrat odběratele budeme akceptovat vrácení maximálně 3-10 položek (kusů, setů, balení..) zboží měsíčně na jednoho odběratele. U odběratelů s měsíčním obratem do 5.000 Kč lze vrátit maximálně 3 položky za kalendářní měsíc, u obratu 5.000-50.000 Kč max. 7 položeka u obratu nad 50.000 Kč maximálně 10 položek zboží měsíčně. Uvedené obraty jsou bez DPH, rozhodný měsíční obrat je průměrem za poslední 3 ukončené měsíce před nákupem zboží, které požadujete vrátit.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

 • Na námi dodávané zboží se vztahuje záruční lhůta dle občanského zákoníku.
 • Reklamace se uplatňuje na naší adrese příp. u zboží tuzemských dodavatelů (JVC, SONY..) v autorizované servisní síti těchto značek.
 • Ke každému reklamovanému zboží musí být vyplněn RMA formulář, a řádně vyplněný záruční list! U zboží, ke kterému záruční list nedodáváme, jej nahrazuje kopie prodejního dokladu (účtenka, faktura).
 • Náklady spojené s expedicí záruční reklamace dodavateli (STUALARM) hradí odběratel, náklady spojené s expedicí vybavené záruční reklamace zpět hradí STUALARM.
 • Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nevhodným zacházením, vniklou kapalinou nebo neodbornou instalací.                            

Minimální prodejní ceny na INTERNETU

 • Minimální prodejní cena je stanovena z dealerské ceny bez DPH (dále VOC) a doporučené ceny bez DPH (dále MOC). Pokud odečteme VOC od MOC, rozdílem je zisk. Tento zisk může být na různých E-SHOPECH snížen maximálně na polovinu (tedy o 50%), ne níže! Tato cena (VOC+50% zisku v porovnání s doporučenou MOC) je tedy minimální povolená pro internetový prodej.
 • Na špatně nastavené prodejní ceny upozorníme. Pokud nedojde jejich bezodkladné opravě, budeme nuceni v zájmu ostatních odběratelů spolupráci pozastavit.
 • Kontrolovat se bude všechno zboží s MOC bez DPH nad 700 Kč bez DPH. Nebudeme kontrolovat produkty, kde nejsme výhradní dovozci (Parrot, Nokia, Jablotron, JVC, SONY..) a zboží, kde nejsme schopni odstranit alternativní dovozce např. na některé modely LED denních světel Mycarr a Just. světel.                                                                 

V Praze dne 21. 10. 2014                                                         Mgr. Michal Studihrad – ředitel společnosti

Na e-mailové adrese michal.studihrad@stualarm.cz jsem kdykoliv připraven reagovat na vaše připomínky, dotazy a náměty.

Kontakty

STUALARM IMPORT, s.r.o.
Na Křivce 30
101 00 Praha 10

tel. +420 272 773 334-6
fax +420 272 774 477

Maloobchod

Mapa ČR
© STUALARM IMPORT, s.r.o
Provozováno na systému MajorShop
Filtrace dle automobilu