STUALARM IMPORT, s.r.o / Obchodní podmínky /
Kategorie
Maloobchod
Mapa ČR

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ODBERATEĽOV ZO SLOVENSKA verzia október/2014

cena dopravy vrátane dobierky iba 10 EUR
expedícia v ten istý deň u menších objednávok do 10 hodín dopoludnia, dodanie do 48 hodín po celom Slovensku
faktúry vystavené v EUR, bankový účet v Bratislave, 30-denná možnosť vrátenia tovaru 

ÚVOD:

 • Tieto obchodné podmienky vymedzujú pravidlá spolupráce medzi firmou STUALARM IMPORT, s.r.o. (ďalej len STUALARM) a našimi obchodnými partnermi (odberateľmi) zo Slovenskej republiky.
 • Odberateľ odobratím tovaru súhlasí s uvedenými obchodnými podmienkami.
 • Firma STUALARM obchoduje len s registrovanými podnikateľskými subjektmi vlastniacimi živnostenský list a dokázateľne prevádzkujúcimi činnosť súvisiacu s predajom, montážou či opravami autopríslušenstva. Podmienkou je registrácia ako plátca DPH na Slovensku (intrakomunitárne plnenie) – aktuálnu platnosť DIČ overujeme v informačnom systéme VIES.
 • Noví odberatelia sa registrujú výhradne na www.stualarm.cz v časti „nová registrace“. Po preverení vyplnených údajov bude novému odberateľovi oznámené prihlasovacie meno a heslo do veľkoobchodnej časti, čím získa ON-LINE prístup ku katalógu a dealerským cenám. Aktuálny katalóg bude doručený poštou. 
 • Nižšie nešpecifikované pravidlá spolupráce sa riadia obchodným zákonníkom a s ním súvisiacimi právnymi normami platnými na území Českej republiky. 

OBJEDNÁVANIE TOVARU:

 • Tovar objednávajte prostredníctvom B2B systému (ďalej len E-SHOP) na www.stualarm.cz , kde je k dispozícii kompletná ponuka sortimentu, vrátane aktuálnych cien a stavu skladu. Je možné samozrejme objednávať i e-mailom, faxom či telefonicky.
 • Prvý nákup novo registrovaného odberateľa musí obsahovať najmenej 3 skladové položky a jeho hodnota bez DPH a dopravy musí byť vyššia než 3.000 CZK.
 • Ceny na faktúre sa automaticky prepočítavajú podľa denného výmenného kurzu ČNB na EUR. Pri každej položke faktúry bude uvedená cena prepočítaná na EUR. Bude tiež uvedený konverzný výmenný kurz medzi CZK a EUR.
 • Každá objednávka musí obsahovať informácie o odberateľovi, t.j. obchodný názov a DIČ, alebo pridelené registračné číslo odberateľa. Ďalej je nutné uviesť meno a telefón osoby, ktorá tovar objednáva.
 • Všetok tovar objednávajte podľa objednávacieho kódu uvedeného v cenníku! Vzhľadom k vysokému počtu skladových položiek je veľmi ťažké správne určiť druh požadovaného tovaru bez kódového označenia. Objednávky bez objednávacích kódov nie sme bohužiaľ schopní z kapacitných dôvodov realizovať!!!
 • Každá prijatá objednávka je ihneď vyfakturovaná a predaná k expedícii. Z technických dôvodov už nie je možné prijatú objednávku ďalej rozširovať, preto odporúčame objednávať len 1 x denne. Pri doobjednaní bude vystavená rovnako ako u novej objednávky ďalšia samostatná faktúra vrátane expedičných nákladov a tovar bude poslaný v samostatnej zásielke.
 • Pokiaľ tovar nie je na sklade, je dohodnutý náhradný termín dodania. V prípade záujmu odberateľa je táto objednávka evidovaná a ihneď, ako tovar dorazí na sklad, budete informovaní o možnosti dodania tovaru.  

DODACIE PODMIENKY:

 • Objednávky tovaru na Slovensko sa expedujú prepravnou spoločnosťou PPL. Dodací termín od expedície je 48 hodín. Malé objednávky do max. 10-tich položiek, prijaté do 10 hodín dopoludnia expedujeme ten istý pracovný deň. Ostatné objednávky expedujeme nasledujúci pracovný deň.
 • Všetky náklady na expedíciu tovaru (balenie, poistenie, dobierka, doprava...) hradí STUALARM. Odberateľ sa podieľa na každej zásielke, bez ohľadu na výšku fakturovanej čiastky, na veľkosti (hmotnosti) a vzdialenosti od Prahy čiastkou 10,- EUR. Na faktúre bude tato čiastka vyznačená ako expedičné náklady.
 • Služba PPL umožňuje sledovanie stavu doručovania prostredníctvom www.ppl.cz . Link s informáciou o expedícii a s číslom vašej zásielky bude automaticky odoslaný na emailovú adresu v deň odoslania tovaru medzi 16-17 hodinou.
 • Všetok odobraný tovar si musí každý odberateľ ihneď skontrolovať. Pokiaľ dodaný tovar nesúhlasí s položkami na faktúre, je odberateľ povinný písomne ​​informovať dodávateľa a to do 7 dní od odoslania tovaru dodávateľom.  Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

PLATOBNÉ PODMIENKY:

 • Cena tovaru sa riadi platným cenníkom, uvedeným na E-SHOPE www.stualarm.cz. Všetci odberatelia nakupujú za cenu DEALER. Ceny sa zobrazia po prihlásení užívateľským menom a heslom. Sú uvedené v CZK, na EUR sa automaticky prepočítajú denným výmenným kurzom ČNB až na nami vystavenej a potvrdenej faktúre.
 • Ceny na našom E-SHOPU sú uvedené v CZK bez DPH, na EUR sa automaticky prepočítavajú. Cenu v EUR si spočítame: dealerská cena CZK: kurz ČNB = cena EUR.
 • Doporučené predajné ceny pre koncových zákazníkov sú orientačné, skutočný maloobchodný rabat závisí na lokálnej situácii na trhu.
 • STUALARM má účet č. 4013019016/7500 v ČSOB Bratislava vedený v EUR. Platby za faktúry zasielajte výhradne na tento účet. 

ON-LINE B2B SYSTÉM NA www.stualarm.cz

Výhody obchodovania cez náš webový systém – dostupnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni, okamžitá rezervácia tovaru!!!

 • možnosť registrácie - zadanie fakturačnej a doručovacej adresy, kontakty a následná oprava všetkých  údajov
 • on-line stav skladu – ak tovar nie je  na sklade, zobrazí sa približný termín dodania
 • strážny pes Vám automaticky pošle informáciu po prijatí tovaru na sklad
 • ceny, zľavy, podrobné informácie o tovare, montážne návody, videa, diskusie k produkte,…
 • môžete sledovať rezervácie, objednávky, saldo – už vydané faktúry so zobrazením úhrad
 • možnosť stiahnutia cenníku (xls, html), katalógové listy, archív noviniek

30-ti DENNÍ MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

 • Každý odběratel může část zakoupeného zboží vrátit do 30-ti dnů od vystavení faktury! Peníze budou po kontrole zboží a po potvrzení dobropisu v plné výši vráceny. V žádném případě nevracíme peníze v hotovosti. Peníze jsou poukázány bankovním převodem nebo po dohodě použity na vzájemný zápočet pohledávek.
 • K vrácenému zboží musí být vyplněn RMA formulář, který je součástí obchodních podmínek!!! Je nutné udat důvod vrácení (zboží nevyhovuje, zákazník nepřijel na montáž,...) a vepsat číslo nákupního dokladu, tzn. faktury. Vrácené zboží nesmí být poškozeno ani použito (namontováno), musí být zabaleno v původním nepoškozeném obalu (např. poničené blistry nelze vrátit) včetně kompletního příslušenství, návodů popř. nevyplněných záručních listů.
 • U zboží odebraného na fakturu musí být faktura uhrazena ve splatnosti a její číslo uvedeno u vráceného zboží na RMA formuláři. 
 • S ohledem na obrat odběratele budeme akceptovat vrácení maximálně 3-10 položek (kusů, setů, balení..) zboží měsíčně na jednoho odběratele. U odběratelů s měsíčním obratem do 5.000 Kč lze vrátit maximálně 3 položky za kalendářní měsíc, u obratu 5.000-50.000 Kč max. 7 položeka u obratu nad 50.000 Kč maximálně 10 položek zboží měsíčně. Uvedené obraty jsou bez DPH, rozhodný měsíční obrat je průměrem za poslední 3 ukončené měsíce před nákupem zboží, které požadujete vrátit.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

 • Na námi dodávané zboží se vztahuje záruční lhůta dle občanského zákoníku.
 • Reklamace se uplatňuje na naší adrese příp. u zboží tuzemských dodavatelů (JVC, SONY..) v autorizované servisní síti těchto značek.
 • Ke každému reklamovanému zboží musí být vyplněn RMA formulář, a řádně vyplněný záruční list! U zboží, ke kterému záruční list nedodáváme, jej nahrazuje kopie prodejního dokladu (účtenka, faktura).
 • Náklady spojené s expedicí záruční reklamace dodavateli (STUALARM) hradí odběratel, náklady spojené s expedicí vybavené záruční reklamace zpět hradí STUALARM.
 • Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nevhodným zacházením, vniklou kapalinou nebo neodbornou instalací.                            

Minimální prodejní ceny na INTERNETU

 • Minimální prodejní cena je stanovena z dealerské ceny bez DPH (dále VOC) a doporučené ceny bez DPH (dále MOC). Pokud odečteme VOC od MOC, rozdílem je zisk. Tento zisk může být na různých E-SHOPECH snížen maximálně na polovinu (tedy o 50%), ne níže! Tato cena (VOC+50% zisku v porovnání s doporučenou MOC) je tedy minimální povolená pro internetový prodej.
 • Na špatně nastavené prodejní ceny upozorníme. Pokud nedojde jejich bezodkladné opravě, budeme nuceni v zájmu ostatních odběratelů spolupráci pozastavit.
 • Kontrolovat se bude všechno zboží s MOC bez DPH nad 700 Kč bez DPH. Nebudeme kontrolovat produkty, kde nejsme výhradní dovozci (Parrot, Nokia, Jablotron, JVC, SONY..) a zboží, kde nejsme schopni odstranit alternativní dovozce např. na některé modely LED denních světel Mycarr a Just světel.                                                                                                                                                         

 

V Prahe dňa 21. 10. 2014                                         Michal Studihrad – riaditeľ spoločnosti

Prostredníctvom  e-mailovej adresy michal.studihrad@stualarm.cz som kedykoľvek pripravený reagovať na vaše pripomienky, otázky a námety.

 

Kontakty

STUALARM IMPORT, s.r.o.
Na Křivce 30
101 00 Praha 10

tel. +420 272 773 334-6
fax +420 272 774 477

Maloobchod

Mapa ČR
© STUALARM IMPORT, s.r.o
Provozováno na systému MajorShop
Filtrace dle automobilu